ИНДИВИДУАЛНА КОЗМЕТИКА

ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК Е УНИКАЛЕН, САМ ПО СЕБЕ СИ!

Всеки един индивид по своята личност, житейски навици, начин на хранене, начин на обмяна на веществата, талант и способности е УНИКАЛЕН И НЕПОВТОРИМ. Също толкова уникална е и НЕГОВАТА КОЖА. 30 % от състоянието на кожата се дължи на нейния генотип, за останалите 70 % са отговорни всички външни фактори и индивидуални навици, режим на хранене, начин на живот, работна среда, стрес и други.

ЛИЧНОСТТА, НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ, НАВИЦИТЕ, ТАЛАНТИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ ОТЛИЧАВАТ ХОРАТА ЕДИН ОТ ДРУГ И ГИ ПРАВЯТ УНИКАЛНИ И НЕПОВТОРИМИ

Ортомолекулярните козметици на BINELLA medical beauty, при разработка на своите продукти се запознават и съобразяват с индивидуалността на своите клиенти и с всички фактори и житейски навици, които могат да окажат влияние на състоянието, на кожата. Генетичните предпоставки на всяка кожа са различни, всяка кожа има различна предистория и личните битови условия я натоварват по различен начин (виж повече…). Кожата е огледало на душевното и физическото състояние на индивида, а това означава, че всяка кожа се нуждае от напълно индивидуален подход и прием на хранителни вещества, за да компенсира натоварванията и да остане здрава, млада и красива.

Вашият индивидуален серум от ортомолекулярна есенция
е резултат на професионализма и опита на Вашия
личен Binella medical beauty козметолог

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB

ИНДИВИДУАЛНА КОЗМЕТИКА, СЪЗДАДЕНА ЗА ВАС, ЕДИНСТВЕНО ЗА ВАС

ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК Е УНИКАЛЕН, САМ ПО СЕБЕ СИ!

Всеки един индивид по своята личност, житейски навици, начин на хранене, начин на обмяна на веществата, талант и способности е УНИКАЛЕН И НЕПОВТОРИМ. Също толкова уникална е и НЕГОВАТА КОЖА. 30 % от състоянието на кожата се дължи на нейния генотип, за останалите 70 % са отговорни всички външни фактори и индивидуални навици, режим на хранене, начин на живот,  работна среда, стрес и други.

ЛИЧНОСТТА, НАЧИНЪТ НА ЖИВОТ, НАВИЦИТЕ, ТАЛАНТИТЕ, СПОСОБНОСТИТЕ ОТЛИЧАВАТ ХОРАТА ЕДИН ОТ ДРУГ И ГИ ПРАВЯТ УНИКАЛНИ И НЕПОВТОРИМИ

Ортомолекулярните козметици на BINELLA medical beauty при разработка на своите продукти се запознават и съобразяват с индивидуалността на своите клиенти и с всички фактори и житейски навици, които могат да окажат влияние на състоянието, на кожата. Генетичните предпоставки на всяка кожа са различни, всяка кожа има различна предистория и личните битови условия я натоварват по различен начин (виж повече…). Кожата е огледало на душевното и физическото състояние на индивида, а това означава, че всяка кожа се нуждае от напълно индивидуален подход и прием на хранителни вещества, за да компенсира натоварванията и да остане здрава, млада и красива.

Вашият индивидуален серум от ортомолекулярна есенция
е резултат на професионализма и опита на Вашия
личен Binella medical beauty козметолог

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES LAB

ИНДИВИДУАЛНА КОЗМЕТИКА, СЪЗДАДЕНА ЗА ВАС, ЕДИНСТВЕНО ЗА ВАС