ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES

CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES

ПЪРВАТА ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ГРИЖА, КОЯТО Е ТОЛКОВА УНИКАЛНА, КОЛКОТО И ВАШАТА КОЖА

Всеки един индивидуален серум е съобразен със състоянието на Вашата кожа, грижите които полагате за нея, съобразявайки се с Вашите житейски навици и взимайки предвид всички външни и вътрешни фактори, които могат да намерят отражение върху нейното състояние.
Всеки един индивидуален серум съдържа най-малко ЕДНА и максимум ПЕТ активно действащи есенции CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES НА BINELLA MEDICAL BEAUTY.

ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА КОЗМЕТОЛОГИЯ – концепция, основана на науката за ортомолекулярния баланс и храненето в едно с високоефективни, чисти, безопасни и синергично свързани действащи съставки. В хода на интензивни проучвания и тестове ние трансформирахме ортомолекулярната медицина в ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА КОЗМЕТОЛОГИЯ (ORTHOMOLEKULARE COSMETOLOGIE), чиято концепция утвърдихме и защитихме с патент.
Нашата философия е „NO AGE “ – без възраст вместо „ANTI-AGE“ – борба срещу стареенето. Кожата не се нуждае от продукти, които да се борят с бръчките в краткосрочен план, а в дългосрочен. За това и ние от BINELLA medical beauty логично се отказахме от всички вредни и съмнителни съставки, които лишават клетките от енергия, необходима за тяхната правилна регенерация.

вижте повече….

ПЪРВАТА ПАТЕНТОВАНА СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА

ГРИЖА, КОЯТО Е ТОЛКОВА УНИКАЛНА, КОЛКОТО И ВАШАТА КОЖА

Всеки един индивидуален серум е съобразен със състоянието на Вашата кожа, грижите които полагате за нея, съобразявайки се с Вашите житейски навици и взимайки предвид всички външни и вътрешни фактори, които могат да намерят отражение върху нейното състояние.

Всеки един индивидуален серум съдържа най-малко ЕДНА и максимум ПЕТ активно действащи есенции CELL IQ® ORTHOMOLECULAR ESSENCES НА BINELLA MEDICAL BEAUTY.

ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА КОЗМЕТОЛОГИЯ – концепция, основана на науката за ортомолекулярния баланс и храненето в едно с високоефективни, чисти, безопасни и синергично свързани действащи съставки. В хода на интензивни проучвания и тестове ние трансформирахме ортомолекулярната медицина в ОРТОМОЛЕКУЛЯРНА КОЗМЕТОЛОГИЯ (ORTHOMOLEKULARE COSMETOLOGIE), чиято концепция утвърдихме и защитихме с патент.

Нашата философия е „NO AGE “ – без възраст вместо „ANTI-AGE“ – борба срещу стареенето. Кожата не се нуждае от продукти, които да се борят с бръчките в краткосрочен план, а в дългосрочен. За това и ние от BINELLA medical beauty логично се отказахме от всички вредни и съмнителни съставки, които лишават клетките от енергия, необходима за тяхната правилна регенерация.

вижте повече….

ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК Е УНИКАЛЕН, САМ ПО СЕБЕ СИ!

Ортомолекулярните козметици на BINELLA medical beauty при разработка на своите продукти се запознават и съобразяват с индивидуалността на своите клиенти и с всички фактори и житейски навици, които могат да окажат влияние на състоянието на кожата.
Генетичните предпоставки на всяка кожа са различни, всяка кожа има различна предистория и личните битови условия я натоварват по различен начин.
Кожата е огледало на душевното и физическото състояние на индивида, а това означава, че всяка кожа се нуждае от напълно индивидуален подход и прием на хранителни вещества, за да компенсира натоварванията и да остане здрава, млада и красива.

ИНДИВИДУАЛНАТА КОЗМЕТИКА, СЪЗДАДЕНА ЗА ВАС, ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВАС!

СИСТЕМА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:
8 МИКРОХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА – СИГУРНА ОСНОВА ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА!
4 ОВЛАЖНЯВАЩИТЕ ФАКТОРИ – ИЗВОРЪТ НА МЛАДОСТТА ЗА ВАШАТА КОЖА!
6 АКТИВНИ ЕКСТРАКТИ – ГРИЖАТ СЕ ЗА  ЦЯЛОСТНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА, НА КОЖАТА.
6 ЗАЩИТНИ ФАКТОРИ – ГАРАНТИ ЗА ПОСТОЯННА КРАСОТА

ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕК Е УНИКАЛЕН, САМ ПО СЕБЕ СИ!

Ортомолекулярните козметици на BINELLA medical beauty при разработка на своите продукти се запознават и съобразяват с индивидуалността на своите клиенти и с всички фактори и житейски навици, които могат да окажат влияние на състоянието на кожата.
Генетичните предпоставки на всяка кожа са различни, всяка кожа има различна предистория и личните битови условия я натоварват по различен начин.
Кожата е огледало на душевното и физическото състояние на индивида, а това означава, че всяка кожа се нуждае от напълно индивидуален подход и прием на хранителни вещества, за да компенсира натоварванията и да остане здрава, млада и красива.

ИНДИВИДУАЛНАТА КОЗМЕТИКА, СЪЗДАДЕНА ЗА ВАС, ЕДИНСТВЕНО И САМО ЗА ВАС!

СИСТЕМА, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ:
8 МИКРОХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА – СИГУРНА ОСНОВА ЗА ЗДРАВЕ И КРАСОТА!
4 ОВЛАЖНЯВАЩИТЕ ФАКТОРИ – ИЗВОРЪТ НА МЛАДОСТТА ЗА ВАШАТА КОЖА!
6 АКТИВНИ ЕКСТРАКТИ – ГРИЖАТ СЕ ЗА  ЦЯЛОСТНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СТРУКТУРАТА, НА КОЖАТА.
6 ЗАЩИТНИ ФАКТОРИ – ГАРАНТИ ЗА ПОСТОЯННА КРАСОТА